Duszpasterze parafii Suchcice

Proboszczem naszej parafii od 01.07.2016 jest ks.Kazimierz Urbaniak 

Proboszczowie parafii Suchcice od 1920 r.:
†ks. Leon Zagórski – 1919–1926
†ks. Nikodem Szemborski – 1926–1931
†ks. Władysław Świderek – 1931–1938
†ks. Józef Kotela – 1938-1941
†ks. Antoni Łukasik – 1945–1946
†ks. Józef Pryc – 1946–1948
†ks. Jan Frankowski – 1948–1957
†ks. Zygmunt Rutkowski – 1957–1964
†ks. Walerian Głowacz – 1964–1966
†ks. Roman Krajewski – 1966–1968
†ks. Jan Szkudlarek – 1968–1984
ks. Wiesław Koper – 1984–1996
ks. Roman Ochnicki – 1996–1999
ks. Krzysztof Owczarek – 1999–2005
ks. Jerzy Wójcik – 2005–2010
ks. Mariusz Staszczyk -  2010-2016

ks. Kazimierz Urbaniak 2016-

Z parafii Suchcice pochodzą następujący kapłani:
†ks. Kazimierz Marczak – wyśw. 1960
†ks. Józef Wagner – wyśw. 1967
ks. Paweł Augustyniak – wyśw. 1982
ks. Grzegorz Kaszewski – wyśw. 2003
ks. Michał Ceglarek – wyśw. 2009

 

Wykonanie: Michał Braun | Copyright: Parafia św. Ignacego Loyoli w Suchcicach [2012] www.parafia-suchcice.pl